Pokochaj Chrystusa, bo on Ciebie bardzo kocha!

                                                SERCE JEZUSA – TO BRAMA DO NIEBA  NIEZAPOMINAJMY MIESIĄC CZERWIEC , KŁANIA SIĘ  NABOŻENSTWO DO SERCA BOGA  - CUDA EUCHARYSTYCZNE  BADANE PRZEZ NAUKOWCÓW POTWIERDZAJĄ  OBECNOŚĆ  FIZYCZNĄ SERCA  I TKANEK SERCA  ,  CHAŁA  BOGU

RELIKWIE  PRAWDZIWEGO  KRZYŻA  CHRYSTUSUWEGO  NA KTÓRYM  UMIERAŁ JEZUS CHRYSTUS  ,  W RAMACH  MISJI ŚWIETYCH  ODWIEDZAJĄ PARAFIE W POLSCE – Krzyż Pana Jezusa został odnaleziony  w Jerozolimie w 327 r.  Miejscu ukrycia podał Biskup  Jerozolimy Makary ,wskazówką był tytuł –titulus - winy w trzech językach odnalazła go św Helena Krzyż podzielony został na trzy czesci ,jedna została oddana Kościołowi w Jerozolimie , druga do Rzymu , trzecia do Konstantynopola , TITULUS JEST OBECNIE PRZECHOWYWANY W WATYKANIE    . SĄ TO NAJWIĘKSZE I NAJŚWIĘTSZE RELIKWIE NA TYM DZRZEWIE  DOKONAŁ SIĘ NASZE  ODKUPIENIE , PODOBNĄ RELIKWIA  JEST CAŁUN TURYNSKI

Matka Boża z Tronu na Jasnej Górze mówi –Pozdrawiam was moje kochane polskie dzieci. Z jakże wielka radością patrzę na was  przychodzących do mojego Tronu tu na Jasnej Górze by stanąć przed moim obliczem .Przychodzicie do mnie jak do lekarki Dusz ,do Pośredniczki ,lecz przede wszystkim do Matki ,która ma zawsze dla was otwarte serce ,pełne współczucia i miłosierdzia .Przychodzicie do mnie ze wszystkimi troskami i prośbami .Bądźcie pewni że wysłuchuje waszych próśb i wypraszam błogosławieństwo Boga dla tych wszystkich ,których mi polecacie .Niech wasze świadectwo będzie wytrwałe ,moje dzieci .I ja pragnę skierować do was moja prośbę , abyście byli czujni i odważni wyznawaniu waszej wiary . Nie wstydźcie się mojego Boskiego Syna  i pamiętajcie , że kto ma udział w cierpieniach ,ten będzie miał też udział w Chwale . Stańcie w gotowości , by bronić prawdy i podtrzymywać tradycję .Szukajcie mądrości módlcie się o nią w narodzie ,abyście mogli ją posiąść zgodnie z Prawem Bożym .Tylko wtedy , gdy opowiecie się za przestrzeganiem praw i przykazań Bożych , wasz naród będzie mógł doświadczyć prawdziwej wolności .Wasze ludzie myślenie i planowanie ,szczególni teraz ( kiedy ataki szatana są tak widoczne ) nie zawsze dostrzega znaki czasu , które posyła Bóg .W tym okresie próby ,stając wobec zwiastunów wolności , stoicie przed wyzwaniem i wyborem : czy opowiecie się za Dekalogiem , który otwiera prawdziwa wolność ,czy dalej trwać w łańcuchach zniewolenia grzechem .Moje kochane dzieci ,to prawo wyboru oferuje wam Bóg a ja szanuję wasz wybór wasza decyzję .Od was samych zależy , czy wypełnia się obietnice dane wam przez Boga : czy uznane zostanie Królewski Panowanie Mojego Boskiego Syna w waszym narodzie, oraz czy Królestwo Mojego Syna i Moje będzie rozszerzać się na inne narody !Wypełnienie tych obietnic zależy od waszego zaangażowania w sprawy duchowe waszej Ojczyzny która jest Moim Królestwem .Nie tylko od waszego pragnienia przemiany serc , lecz także od waszych czynów zależy odnowienie oblicza  ziemi . Moje Kochane dzieci , bądźcie świadkami obecności Mojego Boskiego Syna na waszej ziemi i wyrastającego z niej krzyża .Krew męczenników przelana w obronie wiary i wolności nie tylko w przeszłości , ale również w tym pokoleniu , połączyła się z Krwią Mojego Syna Jezusa Chrystusa  i w ten sposób stali się oni wiernymi świadkami prawdy .Czy przelali swoja krew na tej ziemi ,czy na wschodzie bądź na zachodzie , zawsze jest to świadectwo pełne męstwa , Służące Zachowani Waszej Wiary w wasze Ojczyźnie . Pamiętajcie o tym moje kochane polskie dzieci i z mojej Jasnej Góry uczcie się prawdziwego i autentycznego zawierzenia . Przychodzicie nie tylko po to , żeby prosić ,ale przede wszystkim po takie zawierzenie , abyście mogli dalej zanieść swą nadzieję. Pomimo  grzechów ,próżności i zaniedbań z waszej strony , nie traćcie nadziei , ale pokładajcie wasza ufność w Miłosierdziu Bożym . Sprawiedliwość domaga się zadośćuczynienia i wynagrodzenia  Bogu .Wasze grzech opóźniają nadejście Królestwa Bożego , lecz jeśli posłuchacie Ducha Świętego i wzbudzicie żal , nie tylko za grzechy własne , ale również za grzechy narodu , wtedy Bóg zmiłuje się nad wami .Dlatego dzisiaj , kiedy wsłuchuje się w wasze modlitwy i prośby , kiedy polskie serca łącza się z Moim Tronem , tu na Jasnej Górze ,WZYWAM WAS DO NARODOWEGO RACHUNKU SUMIENIA ! DO POKUTY I ŻALU ZA GRZECHY ORAZ DO WYPEŁNIENIA WASZYCH ŚLUBÓW ! I chociaż dziś pod wpływem szeptów szatana , wielu może powiedzieć że ich to nie dotyczy , bo nie składali żadnych zobowiązań to niech pamiętają że ponoszą odpowiedzialność nie tylko za siebie , lecz także za cały naród .Ja o nich pamiętam w moich modlitwach .Rozważcie , moje kochane dzieci ,moje słowa .Kocham was i wszystkim wam błogosławię w Imię Ojca i Syna i Duch Świętego. NMP Królowa Nieba i Polski

Msza Święta  z Najświętsza  Maryją   Panną  - Objawienia Maryjne - czytać zakładka

100 lecie Objawień Fatimskich 13 maj   1917 – 2017 r. 80 tysięcy ludzi błagało o przebaczenie Boga  gdy słońce spadało na ziemię ateiści drżeli ze strachu , masoneria się nawracała . Rząd masonów upadł , Kościół Katolicki w Portugali  umordowany ,umęczony przez rząd szaleńców , podnosił się mocą Bożą, na znak Najświętszej Maryi Panny   z Nieba .

Pamiętajmy że Nasz Ojciec Niebieski Bóg Abrahama  ,Izaaka ,Jakuba  tak nas Kocha że dał swojego syna Jezusa Chrystusa na świat by Nas Zbawić , Kochajmy i czcijmy  Całą  Trójce Przenajświętszą

W naszej stolicy Duchowej w Częstochowie  na Jasnej Górze obchodzimy Rok Jubileuszu 300 lecia  Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej

 ( stare podania Głoszą  że św . Łukasz Ewangelista namalował ten obraz  na desce ze stołu zrobionego przez naszego Zbawiciela Chrystusa ,słuchając słów  Najświętszej Maryi  Panny ,która opowiadała o swoim synu Jezusie .Obraz  początkowo znajdował się w  Okolicach Jerozolimy , później cesarzowa zabrała go do Konstantynopola , dalej przeniesiono go bliżej Polski  i trafił do dóbr  księcia Władysława  Opolczyka  ,dalej miała trafić nasza Matka NMP do Opola  , ale przez  cudowne zatrzymanie koni wybrała Częstochowę  , KsiążeW. Opolczyk na to się zgodził  i sprowadził do opieki nad Jej  wizerunkiem Ojców Paulinów  . Broniła Konstantynopola  przed Saracenami  , Jasnej Góry Przed Szwedami . Ma trzy rany  dwie cięte na twarzy od Husytów  który umarł po zadaniu ciosów , i jedną od strzały  tatarów. )

Chrystus Król Wszechświata  ma największy postument na świecie u nas w Polsce w Świebodzinie 36 metrów z koroną złotą  plus nasyp 7 metrów , Akt intronizacji wykuty jest na kamiennych tablicach  kard. Adama Stefana Sapiechy  .Ramionam swoimi Chrystus Król obejmuje prawie całą Polskę

Jeszcze jedna Brama Miłosierdzia jest otwarta , U Boga Ojca Miłosierdzia w kontr katedrze w Zaporożu , Bóg Ojciec z Miłosiernym Jezusem zaprasza. ( Zgoda Watykanu )

Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej Dziś, 11 listopada 2016 roku, w 1050 rocznice Chrztu Polski . Wielka , historyczna chwila . Oto udało się spełnić daną Bogu Ojcu i Synowi Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu  obietnicę, którą przed 225 laty w imieniu Rzeczypospolitej złożyło Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm i Senat wraz królem i Prymasem Polski.  Zdecydowano wówczas o wybudowaniu Świątyni Opatrzności jako Wotum Narodu Polskiego . Bóg Ojciec wzywa  człowieka do przyjęcia Jego Miłości  w osobie Jednorodzonego Syna jak i do czci Należnej Jemu i całej Trójcy Świętej  Msza św. 9.00 , 18.00

INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI  W SANKUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W KRAKOWIE ŁAGIEWNIKACH 19 LISTOPADA 2016 ROKU

EPISKOPAT POLSKI PRZYGOTOWUJE TEKST INTRONIZACJI ,MA BYĆ TO POCZATEK PROCESU INTRONIZACJI

Biblijne ziarnko gorczycy podniesione w palcach w stronę nieba przysłania 156000 galaktyk , to są obliczenia współczesnej nauki , skoncentrujmy się na stwórczym akcie Boga Ojca .On ze swoim Synem Jezusem Chrystusem nas kocha , pragnie naszego szczęścia i tu na ziemi a później w niebie .Na ludzkość czeka tak wiele, przecież nie znamy nawet naszej galaktyki . Czy zdamy egzamin z człowieczeństwa , czy sami się wyniszczymy ? czy skończymy jak idioci z bronią w ręku , czy jak mądrzy ludzie z miłością w sercu  przetrwamy ? . Przecież Bóg chce byśmy mądrze korzystali z tego co stworzył , chce żebyśmy się rozmnożyli i rozprzestrzenili . Bóg nie chce naszej zagłady . To szatan podsyca konflikty on chce naszego zniszczenia . My odwrotnie dążmy do świętości , miłości i pokoju do tego powołał nas Bóg .  . Już teraz sprzedawane jest czyste powietrze w puszkach w zatłoczonych miastach Azji . Słuchajmy papieża Franciszka zadbajmy o naszą planetę Ziemię to nasz Dom . Apostolm 

Nasza Galaktyka Droga Mleczna ma około 300md gwiazd ,odległości słońca do centrum galaktyki  28000 lat św. Jesteśmy na brzegu ramienia Oriona                                      

 ( Nowe technologie wykorzystanie ,słońca , wiatru , geotermii , biomasa , przypływy morza ,rzeki . Jeżeli tego nie zrobimy to większość przybrzeżnych miast będzie pod wodą  )

Papież Franciszek Powiedział trzeba Czcić Boga Ojca i iść drogą Syna czyli Jezusa Chrystusa

DLACZEGO NIE CZCI SIĘ  BOGA OJCA  SYNA  JEGO JEZUSA CHRUSTUSA I DUCHA ŚWIĘTEGO DLACZEGO TAK MAŁO CZCI SIĘ TRÓJCE SWIETĄ  PRZCIEŻ ROZUM SAM POKAZUJE KOLEJNOŚĆ  OSÓB 1 BÓG OJCIEC 2 JEZUS CHRYSTUS 3 DUCH ŚWIETY CZYLI BÓG NASZ JEDYNY PÓŻNIEJ NMP KRÓLOWA  ,ANIOŁOWIE ,ŚWIECI I BŁOGOSŁAWIENI  . CO MÓWI JEZUS CHRYSTUS -EWANGELI ŚWIĘTEGO JANA 16, 23 ZAPRAWDĘ ,ZAPRAWDĘ MÓWIĘ WAM , O COKOLWIEK POPROSICIE OJCA W IMIĘ MOJE DA WAM .

 

Papież Franciszek przyjedzie Do Polski z Okazji Światowego Dnia Młodzieży 27-31 lipca odwiedzi Kraków Jasną Górę , w Naszej Stolicy Duchowej 28 lipca odprawi Msze św. Z okazji  1050 rocznicy Chrztu Polski  jest to rocznica  powstanie narodu polskiego - zapraszamy

Biała Hostia po konsekracji zamieniła się w widoczne ciało Jezusa , te cuda Eucharystyczne miały miejsce w  Polsce w miejscowość Sokółka i Legnicy – znaki Bożej obecności . Korzystajmy  Bóg czeka z Miłością co dzień  na Każdego człowieka ,póki żyjemy na ziemi  możemy go brać do serca ,

Około 3 milionów pielgrzymów  co roku od 26 czerwca do 5 lipca  przybywa  z całej Brazylii i sąsiednich krajów do sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego w Trindade . Jest to największe sanktuarium Boga Ojca w świecie . Polscy ludwisarze z Przemyśla odlewają Największy Dzwon na świecie do tego sanktuarium ważył będzie 50 ton średnica 4,5 m i wysokość ponad 4 metry – W Polsce jest też miejsce Gdzie Bóg Ojciec jest Czczony w Kielcach zapraszamy

 

 Chrystus Górę  Mokattam w Kairze  trzy razy podniósł by uchronić Chrześcijan  Koptów przed śmiercią, tego zarządzał Kalif sprawdzając Chrześcijańską wiarę ,dlatego Koptom pozwolono zachować wiarę w Jezusa Chrystusa pod panowaniem islamu ,post i modlitwa wyprosiła łaskę u Boga

Człowiek który w imię Boga zabija innych ludzi a się nie nawróci nie będzie w niebie .

Różaniec o Imieniu Jezus – kiedyś ludzie  modlili się  do Jezusa tym Różańcem obecnie mało modlimy się do Jezusa . Jest to piękna modlitwa z obietnicą kto by raz odmówił tę modlitwę będzie w Niebie. Tak się zaczyna i kończy jak różaniec Maryjny te same ma tajemnice .Na dużych paciorkach mówi się Ojcze Nasz.. i Zdrowaś Mario.. .Na małych paciorkach w Tajemnicach radosnych –Jezu Synu Dawida zmiłuj się nad nami .W Tajemnicach światła –Jezu Boski Mistrzu zmiłuj się nad nami .W tajemnicach bolesnych Jezu Nazareński Królu Żydowski zmiłuj się nad nami .W tajemnicach chwalebnych –Jezu Synu Boga Żywego zmiłuj się nad nami . Książeczka do Nabożeństwa dla Katolików ,, Najświętsze Serce Jezusa ,,

Imprimatur Częstochowa 7 maj 1927 Vicarius Generalia Fr. Mireski  Sekretarius Dr.Stanisław Zając –Tajemnice światła uzupełniono

 

Godz 8.16 Hiroshima po Mszy św. Ośmiu Jezuitów żyjących nabożeństwem Różańcowym zostało porwanych ogniem i siłom eksplozji atomowej wirowali w ogniu o temperaturze 3000 stopni Celsjusza i sile uderzeniowej 1500 km /h. Spadli na podłogę klasztoru ,wokoło  była pusta  powierzchnia  ,domy zniszczone ludzie wyparowali  przetrwały figury Pana Jezusa z Sercem i NMP z Niepokalanym Sercem ,klasztor i katedra i oni Jezuici o.Hubert ,o Hugo ,o Wilhelm i inni .200 razy podawano ich specjalnym badaniom nie stwierdzono żadnego urazu, choroby popromiennej nie stwierdzono dożyli późnej starości. Bóg uchronił przed Atomem   . Dlaczego milczy się o tym ? Weźmy różaniec do ręki  i walczmy o swoje i innych zbawienie .Taką Moc Bożą ukrywa ta Maryjna  modlitwa Różańcowa  w orędziu Fatimskim mówi o tym Najświętsza Maryja Panna . 

Pan Jezus uczynił cud przez ukazanie swej agonii 8 tysiącom ludzi z dostojnikami kościoła  , w  Kościele Limpias , Santander ,Hiszpania . W głównym ołtarzu ożył  na krucyfiksie lata 1914 – 1921 r . rozbudził wiarę w parafii , już nie było wiernych , czy my też czekamy na taki cud ? 

Pan Jezus Chrystus Poucza 2010 r. textPoczątek , Pan powróci- druga zakładka –A.Lenczewska-Miłujcie się.nr4

Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ponieważ jest tylko jeden Bóg , Ojciec wszechmogący i Jego jedyny Syn  Jezus ,i Duch Święty : Trójca Święta . –Katechizm Kościoła Katolickiego –paragraf drugi 233

Bogiem Katolików jest Trójca Święta

Kościół Rzymsko  Katolicki Jest Święty i każdy w Kościele powołany jest do Świętości

W Kościele Trzeba Trwać i podporządkować się Papieżowi, obecnie Franciszkowi

Wszelkie próby niepodporządkowania się Biskupom i Papieżowi są zdradą i rozdzieraniem mistycznego ciała Jezusa Chrystusa

BÓG DAJE NAM PAPIEŻA FRANCISZKA NAMIESTNIKA CHRYSTUSOWEGO BY ODNOWIŁ KOŚCIÓŁ - SŁUCHAJMY GO W NIM NADZIEJA , TO CO MÓWI JEST ŚWIĘTE WPROWADZAJMY JEGO NAUKI W ŻYCIE

NIE MA TAKIEGO GRZECHU KTÓREGO BÓG BY NIE ODPUSCIŁ W SWOIM MIŁOŚIERDZIU.  JEŻELI SZCZERZE ŻAŁUJE GRZESZNIK TO  BÓG WYBACZA .PO SPOWIEDZI ŚWIETEJ GRZECHUW JUŻ NIE MA ,CZŁOWIEK JEST JAK CZYSTA TABLICA .

STWORZYCIEL POSŁAŁ SWOJEGO SYNA JEZUSA BY ŚWIAT URATOWAŁ BY ŚWIAT ZBAWIŁ –„PRZYJDZCIE DZIECI MOJE DO SWOJEGO OJCA KTÓRY TAK WAS KOCH ,SYNA SWOJEGO POŚWIĘCIŁEM BYŚCIE MIELI SZCZĘŚCIE WIECZNE . NIE ZAWIEDZIECIE SIĘ JA NIGDY NIE ZAWODZĘ ZNAM KAŻDEGO Z WAS I WOŁAM PO IMIENIU . KAŻDEGO URATUJE KTO MI ZAUFA , MOJA MIŁOŚĆ JEST WIĘKSZA OD KAŻDEGO ZŁA KTÓRE WAS OTACZA .SPRÓBÓJCIE TO NIC WAS NIE BĘDZIE KOSZTOWAĆ ,W JAKIMKOLWIEK STANIE JESTEŚCIE , JA BĘDĘ NA WAS CZEKAŁ NIGDY SIĘ NIE ZNIECHĘCE KOCHAM WAS  . AMEN „

 

7 SIERPNIA DZIEŃ BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI POWIERZMY OJCU NIEBIESKIEMU SWOJE SPRAWY ON NAPRAWDE POMOŻE WAM MNIE POMÓGŁ

DZIEŃ WYZNACZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKIBÓG OJCIEC STWORZYCIEL KOCHAJACY WSZYSTKICH

LUDZI NA ZIEMI ZWRACA UWAGĘ ŻE LUDZIE ZAPOMNIELI ODDAWAĆ MU CZEŚĆ , CHWAŁĘ I MIŁOŚĆ MU NALEŻNĄ .

DOBRY BÓG OJCIEC PRAGNIE PRZYTULIĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA I GO ZBAWIĆ – CZYTAJ ,, BÓG OJCIEC,ABAB ,PATER ,DEUS , OMNIPOTENS .

BÓG OJCIEC MÓWI ;

WSZYSCY CI KTÓRZY WEZWĄ MNIE IMIENIEM OJCA -CHOĆBY TYLKO JEDEN RAZ – NIE ZGINĄ , ALE PEWNI BĘDĄ ŻYCIA WIECZNEGO RAZEM Z WYBRANYMI.

Orędzie można zamówić u Jezuitów z Bydgoszczy z parafii p.w. św. Andrzeja Boboli ,Pod wezwaniem Boga Ojca powstały Kościoły w Zaporożu  poświecony przez J.E.Bp Jana Olszanskiego, Drohiczynie , Boga Ojciec czczony jest również w Bielinie w Sanktuarium św. Wojciecha , Obraz Boga Ojca  poświęcił J.E Bp Edward Frankowski

 

   CO 3 MINUTY ZABIJAJĄ MĘCZENNIKA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO NASZEGO BRATA W PANU . KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO KAŻE NAM SIĘ BRONIĆ – UPRAWNIONA OBRONA JEST NIE TYLKO PRAWEM ALE OBOWIĄZKIEM WER. 2265 ,2264,2263,2266,2309. 

SZCZEGÓLNIE ZALECANA OBRONA W KRAJACH GDZIE KOŚCIÓŁ JEST NISZCZONY.

    PROSZĘ  BY  KAPŁANI  KOCHALI  PARAFIAN CI CO UCZESZCZAJĄ NA MSZE ŚWIĘTE ,POWINNI BYĆ  OBDAROWYWANI  SŁOWAMI MIŁOŚCI , POWINNI CZUĆ SIĘ KOCHANI PRZEZ KAPŁANÓW .BO TAK CHCE JEZUS CHRYSTUS

 

 

   KRZYŻ W SZKOŁACH I MIEJSCACH PUBLICZNYCH

NIE STANOWI NARUSZENIA PRAW DO WOLNOŚCI ANI NIE JEST ELEMENTEM INDOKTRYNACJI . WYKŁADNIA WIELKIEJ IZBY TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU ,TYM SAMYM W UE OBOWIĄZUJE NAS TA WYKŁADNIA ! 

 

 

                                                                                    apostolm@op.pl

Jezus chce dotrzeć z Dobrą Nowiną aż po krańce ziemi.

 

Strona znajduje się na serwerze www.republika.plPowołuje następnego rycerza RNSPJ

apostolm@op.pl 

NIECH   JEZUS CHRYSTUS BÓG MIŁOSIERDZIA, BŁOGOSŁAWI WAM I OBDARZY WIECZNYM SZCZĘŚCIEM

 kontakt w języku polskim apostolm@op.pl

- z człowiekiem jest tak :

1.     Poczęcie- połączenie plemnika i komórki jajowej tworzy się zygota i tym momencie otrzymuje dusze od Boga  i jest człowiekiem , każde niszczenie tego życia jest morderstwem .

2.     Narodzenie- człowieka po około 9 miesiącach lub mniej gdy dziecko jest wcześniakiem , kobieta rodzi dziecko , dziecko otrzymuje anioła stróża.

3.     Chrzest święty - zmazywany jest grzech pierworodny i dziecko- człowiek poprzez ten sakrament włączone zostaje do społeczności kościoła .

4.     Komunia święta – do człowieka przychodzi  Pan Bóg Jezus Chrystus w postaci chleba Eucharystycznego – Hostii jest to po słowach konsekracji kapłana ciało Jezusa Chrystusa – że tak jest daje Bóg wielokrotnie znaki poprzez tzw. cuda Eucharystyczne , czyli hostia konsekrowana zamienia się w ciało Jezusa Chrystusa ( mięśnie serca Boga , stwierdzono to już wielokrotnie , cuda te można zobaczyć w wielu miejscach w świecie )

5.     Bierzmowanie człowiek napełniony zostaje Duchem Świętym umocniony zostaje w wierze i otrzymuje dary Duch świętego – nałożenie rąk przez biskupa.

6.     W czasie życia człowiek może korzystać z innych sakramentów kościoła .

7.     Podczas życia  człowieka na ziemi , wszystkie jego czyny zapisywane są w księdze życia ( podczas modlitwy widziałem tą księgę ) , księga życia zapisuje to co człowiek czyni i to co w tym czasie myśli , zapisuje też stany ducha . Jak człowiek stanie przed Bogiem to wszystko jest odkryte bo ta księga pokazuje .

8.     Jeżeli człowiek jest Chrześcijaninem ma obowiązek dzielić się Dobrą Nowiną -Ewangelią z innymi ludźmi , to jest wyrazem największej miłości  do drugiego człowieka kierowanie go ku zbawieniu .

9.     Jeśli człowiek ma rodzinę ma obowiązek przekazania wiary w Prawdziwego Boga  -Trójcy Przenajświętszej Boga Ojca ,Syna jego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego - swojemu potomstwu .

10. Człowiek ma obowiązek jako dziecko Boże wspierać i bronić  Kościół mistyczne ciało Chrystusa .

11. Przez całe życie człowiek powinien mieć czas na rozmowę z Bogiem i dni wyznaczone przez kościół święcić . Nawet jak nie słyszy Boga ma mieć świadomość że Bóg go słucha ( niektórzy słyszą Boga inni nie słyszą ale wszyscy mogą stwierdzić działanie Boże .

12. Przez całe życie musi być człowiek przygotowany na przejście do życia wiecznego . Dlatego trzeba korzystać z sakramentu pojednania z Bogiem ( spowiedź święta i brać Boga do serca w Eucharystii ).Bo nie-zna człowiek godziny swojej śmierci . Sakrament chorych również służy przygotowaniu człowieka do śmierci , ale też może prze ten sakrament jak sama nazwa mówi człowiek może otrzymać od Boga łaskę zdrowia .

13.  Po śmierci człowieka Bóg wie kiedy to się stanie czyli rozdzieleniu duszy od ciała człowiek trafia do szczególnego miejsca tzw. świetlisty tunel , wielokrotnie to ludzie stwierdzili.

14. Poprzez  ten tunel dostaje się człowiek do wieczności i staje przed Bogiem widzi i czuje wielką miłość BOGA do siebie .

15. Wtedy otwiera się jego księga życia i człowiek staje w prawdzie i zdaje relacje ze swojego ziemskiego życia tzw. sąd cząstkowy .

16. Wtedy człowiek i jego postępowanie w ziemskim życiu decyduje gdzie spędzi wieczność .

17. Niebo czyli życie z Bogiem pełnia szczęścia .

18. Czyściec kiedy nie jest w pełni doskonały i święty by dostać się do nieba ale podlega już zbawieniu .

19. Wieczne potępienie jak nie chce żyć z Bogiem .

20. Nawrócenie- człowiek podczas całego ziemskiego życia ma szanse się nawrócić, drogę nawrócenia pokazuje kościół (sakrament pojednania ) , Bóg porusza sumieniem by człowiek się nawrócił . Bóg jest Miłosierny i jeżeli człowiek w skrusze serca poprosi o przebaczenie Bóg lituje się nad nim i przebacza nieraz w ostatniej chwili życia . Każdy człowiek  który wierzy w Boga ma szanse się nawrócić czyli poprosić Boga   o litość i miłosierdzie Boże . Bóg pragnie zbawić człowieka bo go kocha i pragnie by był szczęśliwy z nim w niebie .

21.  Każdy człowiek jest przeznaczony do zbawienia bo za każdego człowieka Jezus Chrystus zapłacił swoją Najświętszą krwią.

22. Przez całe życie na ziemi toczy się walka o zbawienie każdego człowieka .

23. Bóg przez całe życie daje człowiekowi znaki swojej obecności czy przez kościół czy bezpośrednio czy przez innego człowieka .

24. Bóg jest Panem i Królem wszechświata jest wszechmogący i przeprowadzi sąd ostateczny

   

   

 

Nasze strony odwiedziło do tej pory   7703770 osób .

ze względów technicznych liczniki wielokrotnie zaczynały od  zera

 

 

 

 

Kontakt z właścicielem strony  po polsku

apostolm@op.pl